Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Viết Hoàng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vạn Ninh -Móng Cái -Quảng Ninh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:50' 27-09-2017
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 491
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT TP MÓNG CÁI
  TRƯỜNG THCS VẠN NINH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 215/KH- THCS
   Vạn Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2017
  
  KẾ HOẠCH
  TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỀ NẾP, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
  NĂM HỌC 2017-2018
  Thực hiện công văn số 462/PGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và đào tạo thành phó Móng Cái về việc thực hiện kết quả đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức, hành vi của học sinh thông qua giáo dục đạo đức trong các trường THCS, THPT tỉnh Quảng Ninh” năm học 2017-2018”; công văn số 489/PGD&ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý nề nếp, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Trường THCS Vạn Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
  I. MỤC TIÊU :
  Xây dựng lực lượng cán bộ, giáo viên có tư tưởng chính trị ổn định, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ lí luận nhất định, có phẩm chất đạo đức tốt; chuẩn mực sư phạm, có lòng vị tha, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ, hợp tác; không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, tự học, sáng tạo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
  Giáo dục, đào tạo thế hệ học sinh có lòng yêu nước, yêu CNXH, có lòng yêu thương con người, có lòng vị tha, nhân ái, biết lễ phép, kính trọng Ông, Bà, Cha, Mẹ, Thầy, Cô; ứng xử có văn hóa, đúng mực với mọi người. Tạo ra một thế hệ con người có đủ đức, tài để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu đẹp.
  II.NHIỆM VỤ :
  - Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII , tiếp tục thực hiện kế hoạch số 24/KH-PGD&ĐT ngày 07/3/2017 triển khai thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng dối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh tron giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”. Từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành một nhiệm vụ quan trọng, là một nội dung sinh hoạt thường xuyên trở thành một ý thức tự giác của mỗi Cán bộ Đảng viên, nhân viên, học sinh; Làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa lớn nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nhà giáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm chuyển biến tất cả các hoạt động giáo dục ở trường; Gắn với đặc thù của ngành là thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi Thầy giáo Cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”.
  - Tiếp tục duy trì thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở trường. Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của CBGV, Đảng viên, nhân viên và học sinh ở trường, thực hiện tốt vai trò làm gương để mọi người làm theo, tạo sự chuyển biến tích cực và rỏ nét về chất lượng giáo dục.
  III. GIẢI PHÁP :
  1/ Công tác chính trị - tư tưởng :
  Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, nhân viên, học sinh nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết cảu Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành.
  Toàn trường làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực chủ động, gắn lí luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, giáo dục thuyết phục đi đôi với nêu gương; nói đúng, làm đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn của ngành; khắc phục và ngăn ngừa có
   
  Gửi ý kiến